rechaken

Байланыш телефону

080-4245-8017

Почта дареги

info@rechaken.com

Дареги

Офис жайгашкан жери: 449-13 Хожо, Химедзи-ши, Хиого Реностайл Химедзи Хожо 303; Башкы офис жайгашкан жери: 63 Хигашиэкимае-чо, Химедзи-ши, Хёго Эслид Химедзи 13F-01